Obsługa zwrotów

Home / Obsługa zwrotów

Wiele firm obecnie zgłasza problemy związane ze sprawną obsługą zwrotów i reklamacji. Towary te i produkty należy przyjąć, dokonać ich oceny a następnie przechować lub skierować do ponownej sprzedaży.

Przedsiębiorstwa bardzo często nie mają przygotowanych, jednoznacznych procedur i modeli logistycznych związanych z obsługa tego rodzaju przepływów. Magazyny jak i służby magazynowe nie są przygotowane do obsługi reklamacji i zwrotów. W efekcie firmy ponoszą wysokie koszty działań w tym zakresie.

Problemem są zarówno straty samego towaru jak i straty przestrzeni magazynowej, a także brak możliwości skierowania towarów do ponownej dystrybucji. Zwroty to nie tylko niedoręczone przesyłki. Zwroty są nieodłącznym elementem e-commerce odkąd ustawa o prawach konsumenta gwarantuje możliwość odstąpienia od umowy. Wielu klientów sklepów internetowych dopiero po otrzymaniu zakupionego towaru decyduje, czy go zatrzymać czy odesłać. Ale dla równie wielu osób robiących zakupy on-line możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni jest również czynnikiem motywującym, by takie zakupy zrobić. Zwroty stały się jednym z czynników, które trzeba na stałe wpisać w prowadzenie sprzedaży internetowej, dlatego Nasza firma przygotowała dla Naszych klientów udogodnienie w postaci przekierowania obsługi zwrotów na Nasze barki w ramach, których:

  • zweryfikujemy otrzymane zwroty oraz dokonamy klasyfikacji zgodnie z wytycznymi od Klienta,
  • przygotujemy raport z weryfikacji zwrotów z uwzględniałem dokumentacji fotograficznej,
  • gdy to możliwe, przygotujemy produkt do ponownej sprzedaży i wprowadzimy na stan magazynowy,
  • zlecimy utylizację produktów niepełnowartościowych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.